poniedziałek, październik 14, 2019

Language Switcher

Wyszukiwarka

top_banner_pl

Odrzykoń (gm. Wojaszówka)

Gotycka budowla Zamku Kamieniec

Gotycka budowla Zamku Kamieniec została wzniesiona na skale, na wysokości 452 m n.p.m. Jej nieregularna forma była wynikiem ukształtowania terenu, na którym powstała. Pierwotnie był to typowy graniczny zamek obronny, z którego do dzisiaj pozostał ostrołukowy portal i wschodnia ściana z wnęką, zwany Zamkiem Wysokim. Lepiej zachowała się część wschodnia i tam znajduje się wejście na teren zamczyska. Widoczne są pozostałości budynków mieszkalnych i kaplicy. W tej części zabytku mieści się małe muzeum urządzone przez pasjonata zamku i kolekcjonera Andrzeja Kołdera. Wśród eksponatów są militaria z dawnego arsenału zamkowego i pamiątki po kolejnych właścicielach, a także XIV-wieczny herb z drzwi zamkowych. 

Historia

W 1348 r. zamek Kamieniec należał do króla Kazimierza Wielkiego. Po 1390 r. został podarowany przez Władysława Jagiełłę podkanclerzemu Klemensowi z Moskorzewa, którego wnukowie w 1452 r. właśnie od nazwy zamku przyjęli nazwisko Kamienieckich. W połowie XV w. Henryk Kamieniecki rozbudował Przedzamcze Odrzykońskie. Tuż po połowie XV w. na Zamku Średnim powstała kaplica ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym na kroksztynach. Połowa XV w. to okres największej świetności zamku. Po 1530 r. prace modernizacyjne prowadzi na Zamku Średnim i Przedzamczu Korczyńskim Seweryn Boner. Na początku XVII w. podobne – na Zamku Wysokim – zleca Skotnicki. Mimo remontów wnętrz podejmowanych przez kolejnych właścicieli, zamek w połowie XVIII w. coraz bardziej chylił się ku upadkowi, a w 1786 r. był już zrujnowany. 

Geologiczny rezerwat przyrody Prządki

Przyroda

Geologiczny rezerwat przyrody Prządki znajduje się na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna. Wychodnie skalne występujące na szczytach wzniesień Pogórza Dynowskiego powstały 55-35 mln lat temu. Same „Prządki” zbudowane są z piaskowców ciężkowickich, powstałych w okresie eocenu. Piaskowiec ten okazał się odporniejszy na erozję od sąsiadujących warstw. Upływ czasu i warunki atmosferyczne wpłynęły na skały w taki sposób, że przybrały one kształty maczug albo grzybów skalnych. Najwyżej położony punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m. n.p.m. Skały te są unikalnym przykładem wietrzenia piaskowca, który przybiera niezwykłe kształty.