Zamek Królewski w Sanoku

Czytaj więcej...

Zamek Królewski w Sanoku (XV-XVI w.), jest siedzibą Muzeum Historycznego. W jego zbiorach znajduje się jedna z cenniejszych kolekcji sztuki cerkiewnej w Polsce – ponad 1200 eksponatów, w tym najwcześniejsze przykłady malarstwa cerkiewnego – ikony oraz przedmioty liturgiczne (utensylia, krzyże ręczne drewniane i polichromowane, enkolpiony, zawieszki, chorągwie, szaty, starodruki), pochodzące z istniejących bądź nieistniejących prawosławnych i greckokatolickich cerkwi z terenów południowo-wschodniej Polski i dzisiejszej Ukrainy. Uzupełnia ją kolekcja sztuki sakralnej kościoła rzymskokatolickiego i ceramika pokucka. W oddanym w 2013 r. nowym skrzydle zamkowym umieszczono Galerię Zdzisława Beksińskiego. 

Czytaj więcej...

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Czytaj więcej...

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku należy do najpiękniejszych skansenów w Europie. Pod względem ilości obiektów jest największym skansenem w Polsce. Na obszarze 38 ha prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza. Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne dostosowane do fizjografii terenu. Odtwarzając typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród na terenie Muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku, budynków mieszkalnych, mieszkalno- gospodarczych i gospodarczych, znajdują się również obiekty sakralne (XVII-wieczny kościół, dwie XVIII-wieczne cerkwie bojkowskie, jedna okazała cerkiew łemkowska z początku XIX w.), budynki użyteczności publicznej (szkoła wiejska, zajazd) oraz obiekty przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie).

Czytaj więcej...

Artysta-malarz Zdzisław Pękalski

Czytaj więcej...

W Hoczwi mieszka artysta-malarz Zdzisław Pękalski, który jako materiału do obrazów i rzeźb używa często dawne elementy wyposażenia gospodarskiego. Można wśród nich znaleźć świńskie koryta, deski z podłóg, łopaty chlebowe, podkowy, klucze, kawałki drewna, pnie drzew, a nawet deski ze spalonej świątyni. Uprawia malarstwo, rzeźbę, grafikę i poezję. Swoją artystyczną pasję nazywa „zaglądaniem wielu świętym w oczy”. Często mówi, że jego zadaniem jest tylko wydobycie piękna, które stworzyła już sama natura. Dlatego w swoim warsztacie gromadzi zapasy drewnianych elementów o nieregularnych kształtach. Od blisko 20 lat prowadzi w Hoczwi koło Leska autorską galerię sztuki. Wizyta w tym miejscu to niezapomniane przeżycie. (www.pekalski-gallery.com) 

„Święto Chleba” w Dźwiniaczu Dolnym

Czytaj więcej...

Pierwsza edycja „Święta Chleba” w Dźwiniaczu Dolnym odbyła się w 2001 r. Od tej pory zawsze w sierpniu przyjeżdżają do tej miejscowości wielbiciele świeżego karpackiego chleba. O ile na pierwszej imprezie było blisko 200 osób, obecnie przyjeżdża na nią ponad 2500. A z pojedynczego wypieku zrobiło się 4 wsady, a z występu jednego zespołu, obecnie już kilkanaście - z Polski, Ukrainy, Słowacji i Rumunii - prezentuje swój śpiew, muzykę i taniec. Poza wypiekiem, oprawą muzyczną i taneczną, można podczas festynu skosztować i innych smakołyków. Wszystkie edycje Święta Roman Glapiak organizuje sam, dzięki pasji i niespożytej energii. Zaprzyjaźniony piekarz Józef Łabuda, od pierwszej edycji wypieka chleb. Piec „U Flika” pali się nie tylko w sierpniu i przy okazji odwiedzin turystów. Lekcje wypieku zamawiają też „zielone szkoły”, Lokalne Grupy Działania, a nawet Koła Gospodyń Wiejskich, które uczą się i porównują przepisy z Romanem Glapiakiem i Józefem Łabudą. Ze spotkań i wspólnych rozmów powstała nawet książeczka „Chleb z Karpat”. 

Strona 1 z 4