poniedziałek, październik 14, 2019

Language Switcher

Wyszukiwarka

top_banner_pl

Cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła w Smolniku

Cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła

Dawna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła położona jest na wzgórzu. Stanowi jedyny zachowany element dawnej wsi bieszczadzkiej. Świątynia powstała w 1791 r. jest orientowana, konstrukcji zrębowej, osadzona na kamiennej podmurówce. Wydatne okapy otaczają całą cerkiew, a ściany zewnętrzne powyżej okapu szalowane są gontem. Wewnątrz zachowała się polichromia – dawne zwieńczenie ikonostasu - z przedstawieniami aniołów podtrzymujących draperię i kartuszami. Obiekt w Smolniku jest jedynym z czterech zachowanych w Polsce cerkwi bojkowskich (pozostałe to Grąziowa obecnie w sanockim skansenie, w Liskowatem i w Równi.) W czerwcu 2013 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.