poniedziałek, październik 14, 2019

Language Switcher

Wyszukiwarka

top_banner_pl

Dawna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy w Liskowatem

Cerkiew w Liskowatem

Dawną cerkiew greckokatolicką Narodzenia Bogurodzicy w Liskowatem wybudowano w 1832 r. W elewacji frontowej widoczne są belki oraz ślady będące częścią nie zachowanego przedsionka. W kondygnacji górnej zachowały się drzwi na nie istniejącą galerię wokół dawnej kaplicy św. Dymitra. W ogrodzeniu przetrwała murowana dzwonnica z kamienia będąca zarazem jedyną bramką wejściową na teren cerkwi. Cerkiew jest jedną z zaledwie czterech ocalałych cerkwi typu bojkowskiego w Polsce, po dawnych cerkwiach greckokatolickich Opieki Bogurodzicy w Równi, Archanioła Michała w Smolniku nad Sanem i Narodzenia Bogurodzicy w Grąziowej (obecnie w skansenie w Sanoku).