poniedziałek, październik 14, 2019

Language Switcher

Wyszukiwarka

top_banner_pl

Zamek Królewski w Sanoku

Zamek Królewski w Sanoku

Zamek Królewski w Sanoku (XV-XVI w.), jest siedzibą Muzeum Historycznego. W jego zbiorach znajduje się jedna z cenniejszych kolekcji sztuki cerkiewnej w Polsce – ponad 1200 eksponatów, w tym najwcześniejsze przykłady malarstwa cerkiewnego – ikony oraz przedmioty liturgiczne (utensylia, krzyże ręczne drewniane i polichromowane, enkolpiony, zawieszki, chorągwie, szaty, starodruki), pochodzące z istniejących bądź nieistniejących prawosławnych i greckokatolickich cerkwi z terenów południowo-wschodniej Polski i dzisiejszej Ukrainy. Uzupełnia ją kolekcja sztuki sakralnej kościoła rzymskokatolickiego i ceramika pokucka. W oddanym w 2013 r. nowym skrzydle zamkowym umieszczono Galerię Zdzisława Beksińskiego. 

„Śladami Dobrego Wojaka Szwejka”

Międzynarodowa trasa „Śladami Dobrego Wojaka Szwejka” liczy 180 km i powstała dzięki współpracy Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów, Biura Promocji Miasta Sanoka oraz Towarzystwa Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w Przemyślu. Szlak rozpoczyna się na przejściu granicznym w Radoszycach, biegnie przez Sanok do przejścia granicznego w Krościenku. Następnie przez Chyrów i Sambor do Przemyśla i Lwowa. Na trasie umieszczono tablice z informacjami o „pobycie” Szwejka na danym terenie oraz schematem przebiegu szlaku. Polski odcinek szlaku oznaczony jest żółto- czarnymi znakami (barwy Habsburgów). Jego trasa nie zawsze podąża śladem bohatera powieści Jaroslava Haska. Odcinek pomiędzy Przełęczą Łupkowską a Sanokiem Józef Szwejk przebył pociągiem. Rowerzyści mogą przejechać tę trasę doliną rzek Osławy i Osławicy.