poniedziałek, październik 14, 2019

Language Switcher

Wyszukiwarka

top_banner_pl

„Smaki pogranicza. Polsko – słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno –krajoznawczej"

Powiat Krośnieński, w partnerstwie z Agencją Rozwoju Rejonu w Śvidniku, rozpoczął realizację projektu „Smaki pogranicza. Polsko – słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno – krajoznawczej". Głównym celem projektu jest przekazanie wiedzy na rzecz wykorzystania potencjału turystycznego pogranicza polsko – słowackiego oraz promocja produktów i potraw regionalnych.

Zadaniem projektu będzie doposażenie istniejącej infrastruktury, która stanie się bazą do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów oraz stworzy warunki dla pełnego poznania kulinarnych tradycji pogranicza, a także zaprezentowania oferty produktów wytwarzanych lokalnie.
Realizacja celów pozwoli na udostępnianie wiedzy o tradycji kulinarnej regionu oraz posłuży zacieśnieniu współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy społecznościami polsko – słowackiego pogranicza. Projekt przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulinarnego oraz kultywowania przez młode pokolenia tradycji regionu.
Wartość projektu wynosi 54 789 euro, w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 46 570,65 euro, z budżetu państwa 5 478,90 euro, wkład własny 2 739,45 euro.

Termin zakończenia projektu planowany jest na czerwiec 2014 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.